ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยอดใช้เอทานอลหายไปกว่าครึ่ง เดือนเมษายนเหลือแค่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน