ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลแห่งประเทศไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ วันที่ 3 ม.ค. 2557