ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กิจกรรม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 974
2 รายชื่อผู้จำหน่ายสุราสามทับแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 1160
3 **Update** ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อขาย/เพื่อมิได้จำหน่าย 727
4 สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย เข้าพบอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี2562 1349
5 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ครั้งที่ 7 1645
6 กอล์ฟการกุศลสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ครั้งที่ 6 1765
7 สวัสดีปีใหม่ท่านปลัดกระทรวงพลังงาน 2041
8 เข้าพบแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1984
9 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย ครั้งที่ 4 2193
10 คณะผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลแห่งประเทศไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ท่านปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ วันที่ 3 ม.ค. 2557 2488