ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิสัยทัศน์ (VISION)


“เป็นผู้นำด้านเอทานอลเพื่อพลังงานทดแทนแห่งภูมิภาค”

“Mean leader of ethanol production as the renewable energy in the region”