ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมาชิกของสมาคม

1.
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0)-2725-4888 / โทรสาร: +66 (0) 2725-4877  www.kbs.co.th

Kornburi Bioenergy Company Limited
5 Soi Sukumvit 57 Sukumvit Rd., North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110
Tel: +66 (0)-2725-4888 / โทรสาร: +66 (0) 2725-4877  www.kbs.co.th
2.
บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด
9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: +66 (0) 2225-5845 / โทรสาร: +66 (0) 2221-9821  www.thaisugarmill.com

ThaiSugar Ethanol Company Limited
9/5 Plubplachai Rd., Tepsirin, Pomprab, Bangkok 10100
Tel: +66 (0) 2225-5845 / Fax: +66 (0) 2221-9821     www.thaisugarmill.com
3.

บริษัท ทีพีเค เอทานอล จำกัด
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 12 เอ ห้อง12 เอ 06 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 9-1116-6668                                         อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


TPK Ethanol Company Limited
1177 Pearl Bangkok Building, 12A Floor, Room 12A06, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +66 9-1116-6668        Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
4.
บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                 
โทรศัพท์: +66 (0) 2644-8388 / โทรสาร: +66 (0) 2644-8129            

Ktis Bio Ethanol Company Limited                  133 Sinobrit Bld., 10th Fl., Vibhavadi Rangsit Road,SamsenNai,Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +66 (0) 2644-8388 / Fax: +66 (0) 2644-8129
5.
บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ททาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2287-7296 / โทรสาร: +66 (0) 2286-4303  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Thai Alcohol Public Company Limited
1 Empire Tower Bld., 43rd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: (66) 2287 7296 / Fax: (66) 2286 4303  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
6.
บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2210-0853 / โทรสาร: +66 (0) 2675-8336

Angvian Ethanol Company Limited
899 ThaiCC Tower, 28th, South Sathorn Rd., Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +66 (0) 2210-0853 / Fax: +66 (0) 2675-8336
7.
บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด
701-3 ถนนไมตรีจิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: +66 (0) 2226-5481/ โทรสาร: +66 (0) 2226-2173   อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

KI Ethanol Company Limited
701-3 Maitreejit Rd., Pomprab, Bangkok 10100
Tel: +66 (0) 2226-5481 / Fax: +66 (0) 2226-2173 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
8.บริษัท อีเอส พาวเวอร์ จำกัด
78 อาคารเกียรตินาคิน ซอยกัปตันบุช
(เจริญกรุง30) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2237-3050-54 / โทรสาร: +66 (0) 2234-5990  www.espower.co.th 

ES Power Company Limited
78 Kiatnakin Bld., Soi Captain Bush, New Road,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel. +66 (0) 2237-3050-54    Fax +66 (0) 2234-5990  www.espower.co.th
9.บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด
302 อาคาร เอส แอนด์ เอ ชั้น 2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2237-9999 / โทรสาร: +66 (0) 2235-4444 อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Rajburi Ethanol Company Limited
302 S&A Bld., 2rd Fl., Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel: +66 (0) 2237-9999 / Fax: +66 (0) 2235-4444              Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
10.บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด                                        825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 12 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260                                    โทรศัพท์: (66) 2361 4757 - 9 / โทรสาร: (66) 2744 3198   Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Impress Ethanol Company Limited     825 Phairojkijja Bld., 12th Fl., Debaratana Road, North Bangna, Bangna, Bangkok 10260        Tel: (66) 2361 4757 - 9 / Fax: (66) 2744 3198  Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
11.บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด
794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมฯ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: +66 (0) 2282-2022 / โทรสาร: +66 (0) 2281-5638

Thai Roong Ruang Energy Company Limited
794 Thai Ruam Toon Bld., Krungkasem Rd., Watsommanut,
Pomprab, Bangkok 10100
Tel: +66 (0) 2282-2022 / Fax: +66 (0) 2281-5683
12.บริษัท ไร่เอราวัณ จำกัด
111 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์: +66 (0) 4235-9622 / โทรสาร: +66 (0) 4235-9630

Rai Erawan Company Limited
111 Moo 12 Tumbol Na-Klang, Na-Klang, Nongbualumpoo 39170
Tel: +66 (0) 4235-9662 / Fax: +66 (0) 4235-9630
13.บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 (0) 2627-3890 / โทรสาร: +66 (0) 2627-3889

Energy Industrial Park Company Limited
198/5 Rama VI Rd., Samsen Nai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +66 (0) 2617-1023 / Fax: +66 (0) 2617-1023
14.บริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน จำกัด
198/10 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 (0) 2617-1023 / โทรสาร: +66 (0) 2617-1024

Energy Industrial Park Company Limited  198/5 Chon-ngen-chonthong Bld., 3thFl., Rama VI Rd.,Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400                                        Tel: (66) 2617 1023 / Fax: (66) 26171023
15.บริษัท ซี ไจ แกนติค คาร์บอน จำกัด
334 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: +66 (0) 2880-0321 / โทรสาร: +66 (0) 2880-0280

C. Gigantic Carbon Company Limited
334 Soi Charunsanitwong 68, Charunsanitwong Rd.,
Bangplad, Bangkok 10700
Tel: +66 (0) 2880-0321 / Fax: +66 (0) 2880-0280
16.บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2299-0000 / โทรสาร: +66 (0) 797-2987

Thaioil Ethanol Company Limited
555/1 Energy Complex Building A., 11thFl., Vibhavadi Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. +66 (0) 2299-0000 / Fax: +66 (0) 2797-2987
17.
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)          503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9  ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400      โทรศัพท์: (66) 2335 8820    /โทรสาร: (66) 2335 8800 
KSL Green innovation Public Company Limited  503 KSL Tower 9th Fl., SriAyudhaya Road, Thanon Phayathai,Ratchathewi, Bangkok 10400  Tel: (66) 2335 8820    /Fax: (66) 2335 8800
18.
บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด      96/10-11 หมู่7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม     จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120                                                โทรศัพท์ : (66) 3809 0670 -2 , โทรสาร:(66) 3809 0673
Bangchak Bioethanol - Chachoengsao Company Limited                                96/10-11 Moo 7, Ko Khanun, Phanom Sarakham,Chachoengsao 2412              Tel: (66) 3809-0670-2 , Fax: (66) 3809 0673
19.
บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด       310 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700                                                    โทรศัพท์ : (66) 2424 0515 /โทรสาร : (66) 2433 1336
Pornvilai International Group Trading Co., Ltd.                                                          310 Charensanitwong Road, Bangyeekhan, Bangplad,Bangkok 10700                         Tel: (66) 2424 0515 / Fax: (66) 2433 1336